Мэдээ - Криминологи
2018-04-24 04:20:48 "Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2016"-Практик хэрэглээ сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо.

"Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2016"-Практик хэрэглээ сэдэвт...
"Их засаг" ОУИС дээр цуврал лекц боллоо.
"Криминологийн шинэ хандлага, Монгол улсад нэвтрүүлэх боломж" сэдэвт ц...
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Facebook

Instagram